zluftaj.si

WiFi modul za uređaj za oporavak Kers 50+

Modul za bežično upravljanje vašim KERS 50+ uređajem za oporavak.

Mogućnost postavljanja pojedinačnih radnih parametara za svaku prostoriju omogućit će vam stvaranje neovisnih zona ventilacije.

Uređajem možete upravljati putem mobilne aplikacije Smart Life, Amazon Alexa ili Google Home.


44,00 € bez PDV-a

48,18 € sa 9,5% PDV-a

( sa 9,5% PDV-a  vrijedi samo uz instalaciju za stambene objekte)

53,68 € sa 22% PDV-a

Scroll to Top